Challenger 604 Teknisk Besætningsmedlem til Eskadrille 721 ved Air Transport Wing

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Har du lyst til et spændende og udfordrende job i dynamiske omgivelser?

Vi har nu en stilling som Challenger 604 Teknisk Besætningsmedlem (TB) samt leder for TB-personelgruppen i Eskadrille 721, ved Air Transport Wing på Flyvestation Aalborg.


Om os

Eskadrille 721 er en del af Air Transport Wing Aalborg, som er Flyvevåbnets lufttransportenhed, der har til opgave at levere den militære lufttransport til forsvaret og andre offentlige institutioner.

Opgaverne spænder vidt, fra internationale operationer, de nære danske farvande og Grønland, til VIP-transport for kongehuset og regeringen.

Derfor arbejder vi dynamisk og fleksibelt på alle tider af døgnet, året rundt.

Eskadrille 721 har ansvaret for at uddanne, træne og opstille besætninger på forsvarets transport- og inspektionsfly.

Eskadrille 721 består af både Challenger 604 og Hercules C-130J besætningsmedlemmer.

Vores motto er ”Anywhere - Anytime”, hvorfor vi ofte er nogle af de første, som indsættes i situationer overalt i verden.


Om stillingen

Du bliver en del af en engageret og dynamisk Flight, hvor du kommer til at sidde i Flightens lederteam og på tværs af faggrænser skal bidrage til opgaveløsningen for Challenger 604.

Du kommer til at udføre operativ lufttjeneste som besætningsmedlem. Du bliver blandt andet ansvarlig for at kontrollere og evt. udbedre fejl på flyets systemer samt træffe afgørelser vedr. den tekniske flyvesikkerhed.

Herudover udregner du data til brug for flyvning og rådgiver fartøjschefen om flyets tekniske stand.

Du giver passagerer sikkerhedsbriefing og servicerer dem under flyvning. Du får ansvaret for at få passagerer ud af flyet i en nødsituation.

Du står for nedkastning af materiel under flyvning, herunder pakning, klargøring af fly samt briefing af evt. hjælpere.

Du vil endvidere blive ansvarlig for, at flyet er konfigureret til den beordrede mission.

Du skal kunne assistere læge eller sygeplejerske under transport af syge eller sårede, hvor flyets specialudstyr anvendes.

Du kommer som nævnt til at sidde i Challenger Flightens lederteam, hvor du bliver leder for flightens øvrige tekniske besætningsmedlemmer samt Flight Commanderens sparringspartner, når det kommer til spørgsmål og sagsbehandling inden for det flytekniske felt i 604-verdenen.

De øvrige teams består af Uddannelse, Operationer, Planlægning og Teknik/Udstyr.

Du skal forvente op til 90 rejsedage pr. år. Rejsedagene kan være sammenhængende eller enkeltvise. I forlængelse heraf har enheden i flere år fokuseret på, at der er balance mellem tjenesten og det private liv, hvorfor der er en høj grad af medinddragelse og fleksibilitet for at imødekomme medarbejdernes ønsker om afholdelse af friheder.

Alt i alt får du en meget varieret dagligdag med masser af spændende opgaver og udfordringer samt høj grad af ansvar og medinddragelse, hvor du får mulighed for såvel faglig som personlig udvikling.

Som leder af de resterende tekniske besætningsmedlemmer for du desuden stor indflydelse på deres udvikling og tilfredshed i tjenesten til gavn for eskadrillen og flyvevåbnets opgaveløsning med CL-604.

Du bliver statusbærende som en del af et operativt miljø, der fordrer omstillingsparathed, dedikation og fleksibilitet.

Er du klar til at smøge ærmerne op?

Om dig

Du er, eller har været, klarmelder på Challenger 604. Du har ledelseserfaring og også gerne erfaring i virket som instruktør.

Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til ”HEMMELIGT”. Du skal kunne godkendes helbredsmæssigt ved forsvarets infirmerier og tandlæger til udsendelse i internationale operationer, ligesom du skal være parat hertil. Du skal kunne bestå forsvarets fysiske basiskrav.

Du skal kunne honorere de årlige krav, som herudover stilles til tekniske besætningsmedlemmer i Eskadrille 721. Du skal kunne svømme 200 meter. Du skal kunne læse og tale engelsk. Du skal anvende PC i det daglige arbejde, hvor kendskab til IT systemet SAP er ønskeligt. Du skal have kørekort kategori B.

Dine personlige kvalifikationer vil blive vægtet højt, og vi forventer, at du er en selvstændig og handlekraftig tekniker og mellemleder, der forstår at samarbejde, formår at håndtere pres, samt er service-minded over for kundekredsen, herunder medlemmer af kongehus og regering.

Du holder et højt kvalitetsniveau i alle aspekter af arbejdet, både på jorden og i luften, idet din opgaveløsning har stor indflydelse på den operative opgaveløsning.


Ansættelsesvilkår

Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Aalborg.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte eskadrillechef major Brono Munch (BOD) på mail: ATW-721-001@mil.dk eller tlf.: 728 47301.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Kontorfuldmægtig Cecillia Sofie Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-CES@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 10. december 2023 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse 01. januar 2024 eller efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM AIR TRANSPORT WING AALBORG

Air Transport Wing er hjemsted for Forsvarets transport- og overvågningsfly. Vi træner og opstiller bidrag både til udsendelse internationalt i verdens brændpunkter og til løsning af nationale samfundsopgaver.
Vi skaber styrke gennem vores mangfoldighed og har et højt operationstempo med altid indsatte fly. Derfor giver vores motto ”Stærk og pålidelig - over alt” mening for Wingens medarbejdere.
”Alle, der har viljen til at bidrage positivt til opgaven, er velkomne ved ATW, og som medarbejder her bliver du en del af en moderne virksomhed, der har kultur for at værdsætte og udvikle den enkeltes kompetencer til fællesskabets bedste”, siger Chef ATW.
Du kan læse mere om vores virksomhed på Facebook-siden ”Air Transport Wing Aalborg”.


INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Aalborg Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Flyvestation Aalborg, Thisted Landevej , 9430 Vadum

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 10-12-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5948647

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet