Nyheder fra Vadum

15 °
Overskyet

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Vadum og omegn

Job tilbydes:
Kirkesanger ved Vadum kirke
Kirkesanger ved Vadum Kirke En stilling som kirkesanger ved Vadum Kirke, Aalborg Nordre provsti, er ledig til ansættelse snarest mulig. Stillingen er på 11 timer pr. uge. Kirkesangeren skal bl.a. varetage følgende opgaver: Sang ved sognets gudstjenester Sang ved vielser og dåb Sang ved begravelser og bisættelser Sang ved øvrige af kirkens arrangementer, hvor det er relevant, eks. solistopgave Bede ind- og udgangsbøn I vores kirke synges både nye og gamle salmer. Du bliver en del af en lille personalegruppe med sognepræst, organist, graver og gravermedhjælper Vi søger en kirkesanger, der Er loyal, engageret og fleksibel Har en god sangstemme Har nodekendskab Har kendskab til gudstjenestens tradition og også er med på en fornyelse af denne Vil være med til at løfte gudstjenesten musikalsk Er imødekommende og medspiller Har gode samarbejdsevner og kan bidrage positivt til arbejdsfællesskabet Lidt om kirken Vadum Sogn har ca. 3000 indbyggere. Vadum Kirke er bygget år ca. 1150 og hører under Aalborg Nordre Provsti, Aalborg Stift. For yderligere information om kirken  https://www.vadumkirke.dk/ Det praktiske Ansættelse sker ved Vadum Sogns Menighedsråd, Ellehammersvej 61, 9430 Vadum. Vadum Kirke er beliggende på adressen: Brorholtvej 15 A, 9430 Vadum Ansættelse af en kirkesanger er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10-Centralorganisationen af 2010 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder  eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.                                                  Årslønnen aftales inden for intervallet 284.800,88 kr. – 416.046,26 kr. (nutidskroner pr. 1/10-21). Fikspunktet er 292.103,12 kr. Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.952,42 kr. (nutidskroner pr. 1/10-21).                                                             OK tillæg på 947,19 kr. (nutidskroner pr. 1/10-21)  Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.  Menighedsrådets forslag til lønniveau er 86.841,47 kr. årligt (fikspunktet), ved ansættelse på 11 timer (nutidskroner pr. 1/10-21).  Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening.   Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til sognepræst Thomas Bastholm Søvndal, tlf. 9827 1068 eller ved henvendelse til kontaktperson Hanne Ørts Tjell, tlf. 3013 1331 (træffes efter kl. 17.00) Ansøgningen med relevante bilag sendes til menighedsrådet på mail til: 8378fortrolig@sogn.dk Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 10. oktober 2021, senest kl. 12.00. Ansættelsessamtaler og prøvesang forventes af finde sted i uge 43, 2021 efter kl. 16.00 Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer, straffeattest samt børneattest.
VADUM MENIGHEDSRÅD
Indrykket 22. september på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk