Nyheder fra Vadum

10 °
Klar himmel

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Vadum og omegn

Job tilbydes:
SFO- og indskolingspædagog til Nørhalne Skole/SI
Har du lyst at være en del af Nørhalne skole/SI og den udvikling, vi gennemgår?Vi søger en dygtig og fagligt ambitiøs pædagog til vores SFO og indskoling på 32 timer på Nørhalne skole/SI fra 1. august 2022. Hvis du er uddannet pædagog, er frisk på nye udfordringer, initiativrig og brænder for at arbejde med børns læring, trivsel og udvikling i et sammenhængende perspektiv i hele barnets skole- og SFOdag, så kan det være dig, vi søger! Om osNørhalne skole og SI er en samdrevet institution, der huser både vuggestuebørn, børnehavebørn, SFO-børn og skolebørn til og med 6. klasse. Nørhalne by er i en rivende udvikling, og derfor vil skolen fremover modtage flere elever. Vi er pt. en skole med ca. 180 elever fordelt på en eller to klasser på årgangene. De kommende år forventer vi at blive to-sporet på årgangene. I vores SFO, som er et tilbud for 0. - 3.klasse, er der hele 92%, der er indskrevet.På den samlede SI arbejder der 46 fantastiske ansatte, som alle medvirker til at alle børn trives mens de lærer, og at de føler sig som en del af - og tager ansvar - for fællesskabet. Skolen er afdelingsopdelt, hvor medarbejderne som udgangspunkt er tilknyttet en af afdelingerne: indskoling eller mellemtrin. Om stillingenTil vores SFO og indskoling søger vi en en pædagog, der brænder for sit fag, og kan byde ind med høj faglighed inden for skole- og fritidspædagogik. I vores SFO-team får du fem dygtige kolleger at sparre og udvikle sammen med. Derudover vil du komme til at indgå i et klasseteam i en af vores 0. klasser sammen med børnehaveklasselederen. I 0. klasse skal du have ressourcetimer sammen med børnehaveklasselederen samt varetage tre lektioner understøttende undervisning.Du kommer således til at indgå i et teamsamarbejde med dine kolleger i både SFO og indskoling. For begge afdelinger er engagement, faglighed, sammenhold og humor nogle vigtige nøgleord. Vi forventer, at du har en anerkendende tilgang til børnene, forældre og kolleger, og at du tager udgangspunkt i børns ressourcer samt arbejder ud fra, at et barns adfærd skal ses og forstås ud fra den sociale sammenhæng, det indgår i.Vores børnesyn er, at alle børn gør det bedste, de kan.I SFOen ønsker vi at skabe et tilbud for børnene hvor de oplever voksne, der med en legende tilgang skaber et fritidstilbud som børnene ikke vil hjem fra. Vi er stolte af, at vi er gode til at se det enkelte barn ud fra et ressourcesyn hvor barnet deltager ud fra de forudsætninger, den enkelte har og med en pædagogik, der er gennemsyret af at vi vil alle børnene. I et tæt professionelt samarbejde skaber vi gode fællesskaber, hvor alle børnene har mulighed for at deltage. Vi er optagede af, at vores pædagogiske praksis tager afsæt i barnets perspektiv, og derfor er børnemedbestemmelse og det at følge børnenes initiativer en del af vores praksis for at skabe de bedste SFOdage for alle de fantastiske børn. Om digDu skal kunne se dig selv i vores børnesyn, og så vægter vi meget højt, at du har gode relationskompetencer, og er stærk i at anvende disse i samarbejdet med dine kolleger, børnene og forældrene. I relation til opgaven i skoledelen vil det være nødvendigt, at du er didaktisk og pædagogisk velfunderet og har fokus på elevernes trivsel og læring. Du skal være tydelig i din klasserumsledelse og have lyst og kompetencer til at skabe et udviklende læringsrum med høj trivsel.Det er en stor fordel hvis duhar erfaring med jobbet som skolepædagoghar noget særligt på hjertet i form af specifikke kompetencer, som du brænder for at få mulighed for at realisere i praksishar spændende og nytænkende idéer at byde ind med i forhold til bevægelsesaktiviteter og fritidspædagogikbrænder for det gode forældresamarbejde og kan se kvaliteten i at dette prioriteres højtkan arbejde struktureret, men også navigere i en foranderlig hverdaghar humoristisk sans, og har lyst til at indgå i et udviklende kollegafællesskab med såvel pædagoger som lærere. Du kan få et indblik i SFOen i børneperspektiv, og hvad børnenes ønsker til en ny voksen er i følgende video.Praktiske oplysningerLøn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst for pædagoger med flere.Ansættelse 1. august 2022.Vil du vide mere?For yderligere oplysninger om stillingen er du velkommen til at kontakte skoleleder Henrik Møller på telefon 41 91 15 86 eller SFO- og indskolingsleder Maria Møller på telefon 41 91 31 32.Ansøgningsfrist20. juni 2022. Der forventes afholdt ansættelsessamtaler 23. juni 2022.
Jammerbugt Kommune
Indrykket 25. maj på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk