Nyheder fra Vadum

4 °
Overskyet

Seneste annoncer fra Vadum og omegn

Job tilbydes:
Uddannelsesbefalingsmand til Jægerkorpsets uddannelsessektion/S7
Sammen med Chefen for uddannelsessektionen (S7) er du omdrejningspunktet for mange af Jægerkorpsets aktiviteter og uddannelser. Er du til en travl hverdag med masser af udfordringer, der kræver omstillingsparathed og en struktureret tilgang, så er stillingen som uddannelsesbefalingsmand i Jægerkorpsets S7 sektion stillingen til dig.Om osJægerkorpset er den ene af Danmarks to specialoperationsstyrker, der begge indgår som selvstændige myndigheder i Forsvarets Specialoperationskommando.Jægerkorpset løser krævende militære opgaver for den danske stat i både ind- og udland i samarbejde med bl.a. andre specialoperationsstyrker fra NATO, FN eller anden sammensat koalition.Jægerkorpsets personel er særligt uddannet og udrustet til at kunne indsættes til lands, til vands og fra luften, i en bred vifte af terræn og klimatiske forhold - lige fra arktisk kulde til ørkenens gloende hede.Jægerkorpset har base på Flyvestation Aalborg, hvor hverdagen er kendetegnet ved et meget højt aktivitetsniveau med alt fra spændende alsidige uddannelses- og øvelsesaktiviteter i ind- og udland til operative deployeringer og indsættelser i nogle af verdens brændpunkter.Har du modet og viljen, vil tjeneste ved Jægerkorpset give dig mulighed for at erhverve kvalifikationer og kompetencer, der hjælper dig til at realisere dine 'drømme' - uanset i hvilken retning disse end måtte gå.Jægerkorpset er som specialenhed kendt for at levere en stor effekt med et lille fodaftryk. Om stillingenS7 sektionen består en chef, uddannelsesofficer samt en uddannelses befalingsmand. Yderligere indgår der følgende SMEér (specialister):• Closed Quarter Battle – SME CQB. • Bjerg og arktisk miljø – SME Miljø.• Special reconnaissance – SME SR.• Sniper – SME SNIP.• Tunge våben – SME Tunge VB.• Skydninger - SME SKUD.• Sprængning - SME SPR.• Sikkerheds officer – SME SIKOF.• Human performance SME.Til daglig vil du primært være støttende instruktør til vores SMEér. Du vil hen over tid også være ansvarlig for planlægning og gennemførelsen af større aktiviteter. Derfor kræves der god og bred indsigt i JGK SOPér og soldater håndværk.Yderligere bliver du ansvarlig for planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelses af større og mindre øvelses- og træningsaktiviteter. Vi forventer at du anvender ca. 60 % af din arbejdsindsats i praktisk instruktørvirke i uddannelsen af JGK SQN samt planlægning af små JGK øvelser og aktiviteter.Du deltager efter aftale, i diverse mødefora, ligesom du indgår i diverse projekt- og /eller arbejdsgrupper vedrørende områder og emner med relation til den samlede S7 planlægningsstruktur. Det forventes at du anvender ca. 40% ift. overstående samt varetager støtte til planlægningselementet.Du bliver ansvarlig og den koordinerende for S7 bygnings- og uddannelses faciliteter på FSN AAL, samt alle eksterne aftaler med civile bygningsmasser som anvendes til uddannelse under konkrete aftaler.Deltager i konferencer, messer, samt besøg ved samarbejdspartnere, sammen med øvrige elementer fra S7, med henblik på at få ny inspiration samt indhente information og konkret faglig viden, til brug ved udviklingen af Jægerkorpsets samlede instruktørkapacitet. I forbindelser med udsendelse for Jægerkorpset kan det ske i en anden funktion relevant for Jægerkorpset – f.eks. som operationsbefalingsmand.Om digDu er seniorsergent - alternativt erfaren oversergent, med erfaring fra de specialistfagområder, der indgår i Jægerkorpsets S7 sektion. Det er vigtigt, at du fremstår fagligt stærkt og har en faglig indgangsvinkel til problemstillinger, hvor du evner at nedbryde komplekse operative opgaver, identificere relevante aktører, og strukturerer opgaven med forvaltningsbestemmelserne i baghovedet. Du har et solidt netværk og kendskab til Jægerkorpset, deres samarbejdspartnere, samt det øvrige Forsvar.Du trives i et miljø, der er i konstant forandring og fornyelse med fagligt stærke kollegaer, hvor du øjner muligheder og alternative løsninger med opgaven i fokus. Som person er du generelt struktureret, initiativrig, nytænkende, iderig og handlekraftig. AnsættelsesvilkårStillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder. Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække. I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til seniorsergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau. Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst. Dit faste tjenestested vil være i Aalborg. Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet. Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer. Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer. KONTAKT OG ANSØGNINGHvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kaptajn Kim Bertram, chef S7 ved Jægerkorpset på telefon 22980996 eller via mail JGK-S701@MIL.DK. Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail fps-bdy@mil.dk Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning. Ansøgningsfrist er 14. februar 2023 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter. Stillingen er til besættelse 1. april 2023 eller efter aftale. Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav. I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen. OM JÆGERKORPSET Jægerkorpset er Danmarks landmilitære specialoperationsstyrke og indgår som selvstændig myndighed i Specialoperationskommandoen. Jægerkorpset løser krævende militære opgaver for den danske stat i både ind- og udland - i samarbejde med bl.a. andre specialoperationsstyrker fra NATO, FN eller anden sammensat koalition. Jægerkorpsets personel er særligt uddannet og udrustet til at kunne indsættes til lands, til vands og fra luften i en bred vifte af terræn og klimatiske forhold - lige fra arktisk kulde til ørkenens gloende hede. Opgaveløsningerne er karakteriseret af uventede og innovative metodevalg, tætte partnerskaber og overraskende styrkeanvendelse.Jægerkorpset har hjemsted på Flyvestation Aalborg, hvor hverdagen er kendetegnet ved et meget højt aktivitetsniveau - spændende fra alsidige uddannelses- og øvelsesaktiviteter i ind- og udland til operative deployeringer og indsættelser i verdens brændpunkter. Jægerkorpset er som specialenhed kendt for at levere en stor effekt med et lille fodaftryk - derfor mottoet: Plus Esse Quam Simultatur - 'Mere at være end at synes'.
Flyvestation Aalborg
Indrykket 25. januar på JobNet
Job tilbydes:
Næstkommanderende ved Aircraft Maintenance Squadron (AMS)
Kan du balancere drift og udvikling, og har du mod på et spændende job i dynamiske omgivelser? Så tilbyder vi en udfordrende stilling som næstkommanderende ved Aircraft Maintenance Squadron (AMS), Air Transport Wing (ATW) på Flyvestation Aalborg.Om osAir Transport Wing er hjemsted for forsvarets transport- og overvågningsfly, C-130J og CL-604. Vi træner og opstiller bidrag både til udsendelse internationalt i verdens brændpunkter og til løsning af nationale samfundsopgaver. Vi skaber styrke gennem vores mangfoldighed og har et højt operationstempo med altid indsatte fly. Derfor giver vores motto ”Stærk og pålidelig – over alt” mening for Wingens medarbejdere. Vi ligger vægt på, at vores medarbejdere trives og, at der til trods for det høje tempo i dagligdagen, er plads til den enkelte medarbejders personlige og faglige udvikling. Du bliver en del af et godt hold med gode og engagerede kolleger. Om stillingenDu bliver en del af et velfungerende ledelsesteam, hvor du som næstkommanderende vil få stor andel i eskadrillens opgaveløsning og udvikling. I samarbejde med dokledelsen vil du bidrage til flyvetimeproduktionen, gennem løbende optimering af processer og procedurer samt den faglig udvikling af eskadrillens ca. 95 medarbejderne, så wingens beredskab kan opretholdes. Du vil i et samarbejde med eskadrillechefen sikre, at AMS kan løse sine opgaver i dag og i fremtiden. Du er den faste sparringspartner for både eskadrillechefen og mellemlederne, og du skal være det faste holdepunkt i udvikling af organisation og ledelseskraft. Opgaverne på ATW forventes i fremtiden at stige i omgang såvel som kompleksitet. Det forventes derfor af dig, at du kan bidrage til at gøre strategi til handling, samtidig med at du understøtter de daglige operationer ledelsesmæssigt, så vel som administrativt. Du vil skulle deltage i internationale operationer (INTOPS).Vi tilbyder et meget spændende og alsidigt job, med store faglige og personlige udfordringer, og hvor du får mulighed for såvel faglig som personlig udvikling. Dit indsats er relevant, og din hverdag er dynamisk. Dine kolleger løser deres opgaver med høj professionel stolthed, og de vil de forvente du også gør. Kan du godkende den forventningsafstemning, så bliver du en del af et dynamisk, velfungerende og konstruktivt arbejdsfællesskab.Om digVi forventer, at du er en loyal, struktureret og selvstændig kaptajn, der kan fungere i et arbejdsmiljø med meget omskiftelige arbejdsopgaver og prioriteter. Såfremt du er premierløjtnant og har gennemført, er optaget på, eller er i gang med at læse VUK, vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale. Du vil i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling. Det er ønskeligt, at du har en flyteknisk baggrund, derudover forventes det, at du har gode kompetencer inden for ledelse og kommunikation og kan kommunikere i både skrift og tale, på såvel dansk som på engelsk. Det vil være en fordel, hvis du i forvejen har kendskab til JAR/ PART M/145/147 samt implementeringen af DKMAR i Flyvevåbnet. Du skal kunne opnå sikkerhedsgodkendelse til HEMMELIGT, ligesom du skal være parat til og vurderet egnet til udsendelse i INTOPS.AnsættelsesvilkårStillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet. Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.KONTAKT OG ANSØGNINGHvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte ATW AMS FG. CH KN Kasper Corneliusen på telefonnummer +45 2157 4008 eller mail ATW-AMS-004@fiin.dk.Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Mette Kold Møgelhøj, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9936.Ansøgningsfristen er den 26. februar 2023 og samtaler forventes gennemført umiddelbart derefter. Den endelige ansættelsesdato vil blive koordineret med din nuværende chef. Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.OM AIR TRANSPORT WING AALBORG Air Transport Wing er hjemsted for Forsvarets transport- og overvågningsfly. Vi træner og opstiller bidrag både til udsendelse internationalt i verdens brændpunkter og til løsning af nationale samfundsopgaver. Vi skaber styrke gennem vores mangfoldighed og har et højt operationstempo med altid indsatte fly. Derfor giver vores motto ”Stærk og pålidelig - over alt” mening for Wingens medarbejdere. ”Alle, der har viljen til at bidrage positivt til opgaven, er velkomne ved ATW, og som medarbejder her bliver du en del af en moderne virksomhed, der har kultur for at værdsætte og udvikle den enkeltes kompetencer til fællesskabets bedste”, siger Chef ATW. Du kan læse mere om vores virksomhed på Facebook-siden ”Air Transport Wing Aalborg”. Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
Flyvestation Aalborg
Indrykket 24. januar på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk