Nyheder fra Vadum

3 °
Overskyet

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Vadum og omegn

Job tilbydes:
Rådighedsstilling - Chefsergent til Jægerkorpsets reserve
Er du færdig med den ”aktive” tjeneste i Forsvaret, og drømmer du stadig om at være en del af Forsvarets reserve, så er stillingen som chefsergent i Jægerkorpsets reserve lige noget for dig.Om osJægerkorpset er den ene af Danmarks to specialoperationsstyrkeenheder, der begge indgår som selvstændige myndigheder i Forsvarets Specialoperationskommando.Vi løser krævende militære opgaver for den danske stat i både ind- og udland i samarbejde med bl.a. andre specialoperationsstyrker fra NATO, i rammen af FN eller i anden sammensat koalition samt som del af en samlet opgaveløsning med det danske forsvar.Vores personel er særligt udvalgt, uddannet og udrustet til at kunne indsættes til lands, til vands og fra luften globalt og under klimatiske forhold der spænder fra arktisk kulde til ørkenens varme.Vi har base på Flyvestation Aalborg, hvor hverdagen er kendetegnet ved et meget højt aktivitetsniveau med alsidige uddannelses- og øvelsesaktiviteter i ind- og udland, samt operative deployeringer og indsættelser i nogle af verdens brændpunkter.Vi er som andre specialoperationsstyrker karakteriseret af at kunne levere en stor strategisk eller operativ effekt med et lille logistisk fodaftryk.Om stillingenVi har et konstant højt aktivitetsniveau. Aktiviteter i både indland og udland kræver en stor indsats fra alle, og anvendelse af reservister er tænkt ind i alle opgaveløsninger. Du skal deltage i større aktiviteter hvor du er med til at underbygge og forankre vigtige processer og produkter. Du skal støtte staben i forbindelse med planlægningsarbejde indenfor fx National Forsvarsplan, integration af Sirius kapaciteten i Jægerkorpsets samlede kapacitet og hjælpe til med driften af Jægerkorpsets unikke træningsfaciliteter (fx SOF-City).Af projektopgaver ønskes det, at du kan støtte med konceptarbejde, veteranarbejde og ved udfærdigelse af Jægerkorpsets Seniorpolitik. I forbindelse med operative opgaver i ind- og udland på SOLTG-niveauet, samt øvelser Jægerkorpset selv planlægger og gennemfører i samarbejde med partnere, skal du fungere som koordinator, både forud og i forbindelse med aktiviteterne. Du skal endvidere støtte stab SOKOM med forberedelse, planlægning og gennemførelse af større øvelser som fx Øvelse NIGHT HAWK.Om digDu er chefsergent, eller seniorsergent med potentiale til at blive udnævnt. Du har gjort tjeneste i en af specialoperationsenhederne, eller som minimum har beskæftiget dig indenfor området. Du har gjort tjeneste på niveau III, gerne niveau II og har forståelsen af interaktion mellem de forskellige niveauer og kender til stabsarbejde. Du kan se dig selv anvendt i såvel nationale, som internationale opgaver.AnsættelsesvilkårRådighedsstillingen er niveaufastsat til chefsergent af reserven, og ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Centralforeningen for Stampersonel og den til enhver tid gældende Fællesoverenskomst for Centralorganisationen af 2010 (CO10).Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer). Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Der indbetales ikke til pension.Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skalbl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under heleansættelsen. Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder vedenheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende,fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.Ansættelsen i reservestillingen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskravog ved helbreds- og tandlægevurderinger kan erklæres for fuldt egnet til udsendelse iinternationale operationer.Kontakt og ansøgningHvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte lederen af Jægerkorpsets reserve, oversergent David Klemmensen på mail JGK-S709@MIL.DK, telefon 81 93 40 80 eller administrationsbefalingsmand ved Jægerkorpset, seniorsergent Carsten Højris Nielsen på telefon 72 83 90 11.Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Kevin Lykkegaard Betnass ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail; fps-ba-bss04@fiin.dk eller telefon 72 81 91 06.Ansøgningsfristen er den 28. oktober 2021 og ansættelsessamtaler gennemføres straks efter, med henblik på tiltrædelse den 1. november 2021 eller snarest derefter.For at komme i betragtning til rådighedsstillingen, beder vi dig sende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk via linket. Det er i den forbindelse vigtigt, at alle bilag bliver vedhæftet som PDF-filer.I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
Flyvestation Aalborg
Indrykket 14. oktober på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk