Nyheder fra Vadum

0 °
Overskyet

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Vadum og omegn

Job tilbydes:
Pædagogisk afdelingsleder til Nørhalne Skole
Brænder du for pædagogik, didaktik og alle børns læring og trivsel - så er det måske dig, vi leder efter? Er du vores kommende pædagogiske leder, der har lyst til at stå i spidsen for vores indskoling og SFO, samt være en stor del af den pædagogiske udvikling for hele vores skole, børnehave og vuggestue?Du bliver leder for en gruppe meget dedikerede medarbejdere, der er klar til at give følgeskab til en retningssættende, synlig og fagligt kompetent pædagogisk leder, og du får medindflydelse på den spændende og store opgave, det er, at gøre Nørhalne Skole og SI til den bedst mulige skole og SI for Nørhalnes børn.Vi tror nemlig på, at børn gør det godt, hvis de kan. Vi tror på, at de nære professionelle, gennem dialog og nysgerrighed til barnet, justerer og udvikler praksis i bestræbelserne på at alle børn trives og lærer. Om jobbetDu bliver direkte pædagogisk leder for SFO og indskoling på Nørhalne Skole, dvs. for SFO og 0. - 3. klassetrin. Du bedriver pædagogisk ledelse tæt på og er god til at skabe overblik og strukturer samt at sætte en tydelig retning. Sammen med dygtige og engagerede medarbejdere og koordinatorer skaber du de bedst mulige rammer for trivsel og læring for alle børn i indskolingen. Du leder det tværfaglige samarbejde i indskolingen i et tæt samspil med den pædagogiske leder for 4. - 6. klassetrin, og skaber dermed de gode overgange fra indskoling til mellemtrin - men også fra børnehave til indskoling samt indskoling til SFO.Du bliver en del af skolens nyetablerede ledelsesteam, der består af skoleleder samt afdelingsleder i vuggestue og børnehave. Sammen med teamet skriver du de næste kapitler i historien om Nørhalne Skole og SI. Du får mulighed for indflydelse på de fremtidige ledelsesopgaver og på skolens generelle retning.Du har særligt fokus påledelse af dine medarbejdere tæt på, via nærvær og dialog samt ved at sætte en klar og tydelig retning for alle de gode kræfter der findes i indskoling og SFO.at støtte op om den stolte praksis, der allerede eksisterer på stedet samt videreførelse af initiativer og processer.tværfagligt samarbejde med PPR og socialforvaltning samt ledelse af netværksmødersamarbejdet om de gode overgange med dagtilbud, 0.klasse og SFO, samt til mellemtrin.sammen med ledelsesteamet at tegne retningen for Nørhalne Skole og SI og dyrke det meget store potentiale, der findes heri. sammen med ledelsesteamet at organisere ledelseskræfterne mest hensigtsmæssigt fremadrettet.Om digDu har noget på hjertet ind i pædagogik og didaktik, og du træffer beslutninger med udgangspunkt i børnenes læring og trivsel.Du leder tæt på og involverer dine medarbejdere. Du er en synlig leder, du kommunikerer åbent og tydeligt og du ved, at et højt informationsniveau og inddragelse er stærkt motiverende for dine medarbejdere. Du er let at gå til, du går ind i både gode og svære relationer og dialoger, og du har et åbent og nysgerrigt mindset.Du skaber overblik og klarhed. Du ser strukturer og skaber klarhed og dermed ro til fokus på kerneopgaven. Du er effektiv og systematisk, og du evner at skabe rolig drift og kontinuitet i indskoling og SFO.Du samler og samarbejder. Du er en teamplayer og bidrager aktivt i at skabe et stærkt og effektivt ledelsesteam.Som leder er du rolig, tillidsvækkende og nærværende. Du samler data og input, og tør træffe de nødvendige beslutninger, med helheden i fokus.Du er fleksibel og ambitiøs. Du står sikkert på dit ledelsesmæssige fundament og er klar på en sejlads, der ikke har en fast kurs. Til gengæld ser du muligheder i at skabe en indskoling og SFO med høj faglighed og høj trivsel for både store og små.Du viser og holder retning, og du stempler ind med energi og gejst. Endelig er du effektiv og struktureret, du følger opgaver og processer til dørs, og du matcher tempo og puls på en skole i bevægelse.Du er altid klar til at hjælpe, i en omskiftelig arbejdsdag, der hvor der måtte være brug for det i stort og småt. Der er en stærk tradition på Nørhalne skole om at hjælpe hinanden.Krav til stillingenDu er læreruddannet, med kendskab til skolelivet og SFO, og har et stærkt fagligt fundament. Du har ledelseserfaring eller succesfuld erfaring med at tage ledelse/ansvar i din organisation og gerne erfaring med at samarbejde på tværs af faggrupper. Hvis du endnu ikke har en lederuddannelse, forventer vi, at du har lyst til at igangsætte en i løbet af din ansættelse hos os.Du er fleksibel og finder det interessant, at skolens ledelsesteam er nyt og dermed rummer mulighed for indflydelse og for at snitflader mellem ledernes ansvarsområder rykker sig en smule. Du tænker i helheder og ser muligheder i kompleksitet.Du har en ledelsesuddannelse eller er klar til at påbegynde en.Derfor skal du vælge osNørhalne Skole er en folkeskole beliggende i Jammerbugt Kommune - tæt på Aalborg og på motorvejen - med en indskolingsafdeling med elever fra 0.-3. årgang, og en mellemtrins afdeling med elever fra 4. - 6. årgang. Skolen har ca. 180 elever fordelt på 1 – 2 spor pr. årgang. Nørhalne Skole er en SI, dvs. en samdrevet institution hvor vuggestue, børnehave og skole alle er på samme matrikel under fælles ledelse. Vi har netop afsluttet byggeriet af kommunens største børnehave med ca. 130 børn. I vores øjne genererer det at have børnene, fra de er knap 1 år til de er 12 år, nogle meget spændende pædagogiske muligheder for at at danne og uddanne Nørhalne-børn med et helt særlig DNA, der gør dem klar til at begå sig i et liv med livslang læring og fordybelse.Nørhalne er en by i udvikling. Familier flytter til byen, og vi forventer en vækst i skolen over de næste år. Det er vores forventning, at vi fremover vil være en 2-sporet skole. Har vi fanget din interesse, håber vi, at du vil sende din ansøgning. Du er meget velkommentil tage kontakt til Skoleleder Henrik Møller på telefon 41 91 15 86 / hem@jammerbugt.dk til en uformel snak eller koordinering af besøg.Ansøgningsfrist10. januar 2022. Samtale nr. 1 afholdes i uge 3, 2022Samtale nr. 2 afholdes i uge 4, 2022 Skoleleder siger: ”Der er brug for dig. Brug for en med noget på hjertet og noget at have det i. En der tror på, at børnene gør det godt, hvis de kan, og at det derfor er vores opgave at regulere os pædagogisk og didaktisk som fagprofesionelle. Der er brug for dig som sparringspartner i ledelsesteamet - i bestræbelserne på at være en del af en fantastisk skole og SI”.
Jammerbugt Kommune
Indrykket 3. december på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk