Nyheder fra Vadum

5 °
Mange skyer

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Vadum og omegn

Job tilbydes:
Læge til Rekrutteringscenter Aalborg
Har du lyst til at blive del af et professionelt team, hvor vi konstant arbejder på at finde de bedst egnede unge mennesker til Forsvaret, så har du nu muligheden for at søge stillingen som sessionslæge ved Rekrutteringscenter Aalborg.Om osForsvarets Dag i Aalborg er placeret på Flyvestation Aalborg, og er en del af Værnepligts- og rekrutteringsafdelingen under Forsvarsministeriets Personalestyrelse. Vi er et af fem rekrutteringscentre fordelt rundt om i landet. Vi sessionsbehandler de unge mennesker som kommer på Forsvarets Dag i henhold til gældende retningslinjer givet i lovgivningen. Vores daglige opgaver kræver et godt og tæt samarbejde med gensidig respekt og fleksibilitet. Vi er et lille team, som på nuværende tidspunkt tæller otte medarbejdere, bestående af civilt administrativt personale, militært personale og læger. Vi sætter en dyd i at give de unge mennesker et godt og udbytterigt første møde med Forsvaret. Hvis du ønsker at læse mere om Forsvarets Dag og værnepligt kan du besøge hjemmesiden: www.værnepligt.dk.Om stillingenStillingen er på 30 timer om ugen med ønsket tiltrædelse 1. april 2022. Arbejdstidens placering planlægges i samarbejde med lederen af Rekrutteringscenter Aalborg.Dine primære ansvarsområder ligger inden for sessionsbehandling af mulige kommende værnepligtige. Sekundært har du en mindre berøringsflade med helbredsundersøgelser i forbindelse med en eventuel ansættelse af kommende medarbejdere i Forsvaret. Du kommer til at gennemgå helbredsoplysninger, journaler og foretage egentlige helbredsundersøgelser. Du indgår også i et team med de øvrige faste sessionslæger, hvor fokus er kvalitet, opfølgning og udvikling. Din arbejdsdag er en stor del af tiden forudsigelig, og opgaverne løses efter fastlagte retningslinjer.Om digDu har autorisation til selvstændig lægegerning og du er enten speciallæge i almen medicin, eller har en tilsvarende uddannelse godkendt af Sundhedsstyrelsen. Ved ansættelsen lægges vægt på en samlet vurdering af dine lægefaglige kompetencer - herunder en bred klinisk erfaring.Det falder dig naturligt at møde de unge, der hvor de er, og du forstår at gennemføre undersøgelsen, så den er en god oplevelse. Du har en professionel tilgang til både opgaveløsningen og i samarbejdet med dine kolleger. Du har det fint med at være en del af et mindre team i det daglige, men er også parat til at indgå i den samlede lægegruppe til diverse møder og seminarer. Du trives fint med en forudsigelig arbejdsuge og rutineopgaver.AnsættelsesvilkårEr du speciallæge i almen medicin finder ansættelsen sted i henhold til Overenskomst for speciallæger i staten med tilhørende protokollat mellem Finansministeriet og Foreningen af Speciallæger. Modtager du offentlig pension, sker ansættelsen på individuel kontrakt. Basislønnen for en fuldtidsstilling udgør årligt 636.136,53 kr. Der er mulighed for at forhandle tillæg i forhold til dine kvalifikationer til stillingen. Der er til stillingen et arbejdsgiverfinansieret pensionsbidrag på 17,9 %.Som ansat under Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal blandt andet kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet. Kontakt og ansøgningHvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte fungerende centerleder Christian Havemann på telefon 3266 5010. Vi arrangerer også gerne en rundtur på centret så du kan se, hvad vi beskæftiger os med. Har du spørgsmål vedrørende løn- og ansættelsesforhold, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Charlotte Møller Nielsen på telefon 7281 9182.Ansøgningsfristen er 11. februar 2022.Stillingen er til besættelse 1. april 2022 eller snarest derefter.For at komme i betragtning til stillingen, beder vi dig sende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk, via linket. Vær opmærksom på, at bilag skal uploades som pdf-filer. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen. OM FORSVARSMINISTERIETS PERSONALESTYRELSEForsvaret, Hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen og ministerområdets øvrige myndigheder løser nogle helt særlige opgaver for rigets sikkerhed – nogle gange med livet som indsats. Vi bidrager til den operative kerneopgave ved at rekruttere og fastholde kompetente mænd og kvinder til mere end 40 uddannelser og 20.000 stillinger. Og vi yder en helt særlig indsats over for vores veteraner og deres familier. Det stiller særlige krav til os som HR-organisation. Vores verden drejer sig om den operative kerneopgave, og vi understøtter alle lige fra den værnepligtige til forsvarsministeren. Det kræver, at vi har et stærkt tværfagligt HR-miljø med specialer inden for militærfaglighed, psykologi, rekruttering, marketing, arbejdsmiljø, jura, mangfoldighed og meget mere. Og vi står klar, når det gælder - også uden for almindelig åbningstid. Vi har hovedsæde i Ballerup med decentrale partnerelementer og rekrutteringscentre rundt om i hele landet.Vi er en udviklingsivrig arbejdsplads, hvor ansvar følger initiativ, og hvor dagene sjældent ligner hinanden. Når den operative virkelighed ændrer sig, gør vi det samme. Og den faglige udvikling følger med. Vi er en travl arbejdsplads med et stærkt kollegialt fællesskab. Det har vi også brug for – Danmarks sikkerhed kræver mere end almindelig HR.
Flyvestation Aalborg
Indrykket 17. januar på JobNet
Job tilbydes:
Mission Planner ved Air Transport Wing (genopslag)
Har du lyst til et spændende job i meget dynamiske omgivelser?Om osAir Transport Wing (ATW) er hjemsted for Forsvarets transportfly og inspektionsfly. Vi træner og udsender flybidrag til hele verden og indsættes jævnligt i verdens brændpunkter. Air Transport Wings Operationssektion (A3) koordinerer, planlægger, styrer og støtter missioner, operationer, øvelser og træning med ATW transport- og inspektionsfly. Det er her ved Operationssektionen at du vil få en udfordrende og spændende dagligdag.Om stillingenSom Mission Planner vil du, efter endt oplæring, være ansvarlig for koordination og planlægning af missioner med Air Transport Wings fly. Typisk starter planlægningen af en mission med koordination af grundlæggende detaljer som tid og sted. Derefter planlægning af luftrute, koordination af overflyvnings og landingstilladelser, gods, passagerer, catering m.m. Koordinationen er til tider ret omfattende og dynamisk, og den involverer såvel interne som eksterne samarbejdspartnere.Typiske missioner består af:• Transport opgaver med gods og/eller personel • Forskellige typer taktiske opgaver • Indsættelse og flyvning i Forsvarets internationale operationer.• Samt indsættelse og flyvning i forbindelse med flere forskellige typer opgaver, nationalt som internationaltDu kommer til at arbejde i et team af engagerede kollegaer med aktuelle, relevante, alsidige og spændende opgaver. Arbejdsmiljøet er ofte hektisk, og der er behov for fleksibilitet, engagement oginitiativ. Der er på nogle tidspunkter behov for fordybelse og på andre tidspunkter behov for, at det skal gå stærkt, når tingene ændrer sig her og nu. Jobbet byder på gode udfordringer og mange muligheder for personlig som faglig udvikling.Ud over den daglige opgave med at koordinere og planlægge missioner, vil du også som Mission Planner skulle deltage i længerevarende missioner, udsendelser og øvelser, hvor det skønnes nødvendig at have en Mission Planner med.Stillingen kræver gennemgang af en modulopbygget uddannelse, som pt. består af bl.a. en grunduddannelse i USA, samt On the Job Training (OJT) og sidemandsoplæring i sektionen.Om digDu er fra konstabelgruppen og gerne allerede uddannet som Mission Planner. Såfremt du ikke allerede er uddannet Mission Planner, skal du være indstillet på, at gennemføre og bestå en optagelsesprøve, ved Forsvarets Værnepligt og Rekruttering. Vi forestiller os at du er en handlekraftig, nysgerrig og videbegærlig person, der kan arbejde målrettet, præcist og med høj kvalitet – både selvstændigt og i samarbejde. Du kan fungere i en dynamisk og til tider travl hverdag, og trives med at jonglere med flere arbejdsopgaver på en gang.Derudover skal du være en dygtig og effektiv kommunikator, både på skrift og i tale, og både på dansk og engelsk.AnsættelsesvilkårStillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.Dit faste tjenestested vil være i Aalborg.Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet. Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer. Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer. KONTAKT OG ANSØGNINGHvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte seniorsergent Kirsten Mariegaard på telefon 72 84 63 20 eller mail ATW-A3-504@MIL.DK.Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Jakob Keiniche Ullergaard ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS248@MIL.DK. Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning. Ansøgningsfristen er den 1. marts 2022 og samtaler og evt. afprøvning forventes afholdt løbende. Stillingen er til besættelse snarest muligt. Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav. I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.OM AIR TRANSPORT WING AALBORGAir Transport Wing er hjemsted for Forsvarets transport- og overvågningsfly. Vi træner og opstiller bidrag både til udsendelse internationalt i verdens brændpunkter og til løsning af nationale samfundsopgaver.Vi skaber styrke gennem vores mangfoldighed og har et højt operationstempo med altid indsatte fly. Der-for giver vores motto ”Stærk og pålidelig - over alt” mening for Wingens medarbejdere. ”Alle, der har viljen til at bidrage positivt til opgaven, er velkomne ved ATW, og som medarbejder her bliver du en del af en moderne virksomhed, der har kultur for at værdsætte og udvikle den enkeltes kom-petencer til fællesskabets bedste”, siger Chef ATW. Du kan læse mere om vores virksomhed på Facebook-siden ”Air Transport Wing Aalborg”.
Flyvestation Aalborg
Indrykket 12. januar på JobNet
Job tilbydes:
Pædagogmedhjælper til Nørhalne SI - 37 timer
Vi søger en dygtig og dedikeret pædagogmedhjælper til vores SI, foreløbig med ansættelse i børnehaveafdelingen med opstart den 1. marts 2022.Om jobbetKom og vær en del af Nørhalne skole og SI, en skøn og udviklende arbejdsplads. Det er vi af mange grunde, men primært fordi vi har nogle fantastiske medarbejdere, som alle arbejder dedikeret med opgaven om at sikre alle børns sociale og faglige læring og udvikling, og hvor glæde, samarbejde og godt humør hos både små og store, er en vigtig brik i en dynamisk hverdag.I Nørhalne Skole og SI er der cirka 130 børn fordelt på vuggestue og børnehave, samt cirka 180 elever fordelt på årgangene 0. til 6. klasse, hvoraf cirka 80 børn går i vores SFO - alle under samme tag. Der er pt. 46 ansatte på Nørhalne skole og SI.Hos os er teamsamarbejdet den bærende enhed for børnenes læring og trivsel. Det er her pædagogikken udvikles, diskuteres og justeres og herfra vi i fællesskab lykkes med opgaven i tæt samarbejde med forældre og øvrige kolleger. Det er derfor vigtigt, at du ser dig selv som teamplayer, og vil bidrage til samarbejdet i hele den samlede institution.Vi er organiseret på følgende måde: Solstuen - vores vuggestueafdeling pt. normeret til 12 børn. Stjernestuen - vores yngste børn og modtagergruppe, her er vi pt. 40 børn. Månestuen - vores mellemste børn - her er vi pt. 36 børn Raketstuen - vores ældste børn - her er vi pt. 41 børn. Som udgangspunkt følger personalet med deres børnegruppe fra start til slut, dog kan der ved skiftende børnetal ske ændringer.Den opslåede stilling er på stjernestuen.Vi søger en pædagogmedhjælpermed stærke menneskelige og faglige kompetencermed ambitioner - både på egne- samt børnenes vegneder vil det tætte samarbejde med kolleger og forældreder bidrager til arbejdspladsen med glæde og godt humørder kan arbejde for både det nære samt det store fælles.Vi tilbyderen spændende pædagogisk arbejdsplads med høj faglighed og kompetente, engagerede kollegeren arbejdsplads der vægter kommunikation og samarbejde højten arbejdsplads præget af godt kollegafællesskab og samarbejdeen engageret forældregruppe og bestyrelse der bakker op om institutionen og dens værdieren kultur, der er styret af et ressourcesyn på børneneet sted hvor du har stor mulighed for indflydelse.Yderligere oplysningerHar ovenstående vakt din interesse, er du meget velkommen til at kontakte SI leder Susanne Nielsen på telefon 41 91 31 21.Løn og ansættelseLøn og ansættelse ifølge gældende overenskomst. Stillingen er en 37 timers stilling til tiltrædelse 1. marts 2022.Frist28. januar 2022.Ansættelsessamtaler finder sted i uge 5.
Jammerbugt Kommune
Indrykket 14. januar på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk