Bliv del af ledelsen og udviklingen af specialiserede enheder ved Air Transport Wing Aalborg

Profilbillede
dato

Brænder du for ledelse og udvikling af specialiserede enheder med et bredt operativt spændingsfelt? Er du struktureret, analytisk funderet og arbejdsom, så tilbyder vi en stilling som Næstkommanderende ved Operationsstøtteeskadrillen (OSS) ved Air Transport Wing (ATW) på Flyvestation Aalborg.

Om os

ATW er hjemsted for Forsvarets transport- og overvågningsfly. Vi træner og opstiller bidrag både til udsendelse internationalt i verdens brændpunkter og til løsning af nationale samfundsopgaver.

Vi skaber styrke gennem vores mangfoldighed og har et højt operationstempo med altid indsatte fly. Derfor giver vores motto ”Stærk og pålidelig – over alt” mening for Wingens medarbejdere.

”Alle, der har viljen til at bidrage positivt til opgaven, er velkomne ved ATW, og som medarbejder her bliver du en del af en moderne virksomhed, der har kultur for at værdsætte og udvikle den enkeltes kompetencer til fællesskabets bedste”, siger Chef ATW.

Vil du vide mere, så kig forbi vores facebookgruppe - Air Transport Wing Aalborg.

OSS kerneopgave er, at opstille taktisk og operativt beredskab med henblik på at støtte ATW operationer, træning og øvelser. Dette gøres primært ved at bidrage med militær sikkerhed, baneberedskab, brændstof, taktiske landings- og dropzoneberedskab, brand- og katastrofeberedskab, håndtering af besætninger, fly og passagerer samt Air Evacuation-beredskab.

Om stillingen

Som næstkommanderende ved OSS bliver du den primæransvarlige for en række ledelses- drifts- og udviklingsmæssige opgaver herunder; økonomi og budgettering, arbejdstidscontrolling, varetagelse af eskadrillens indsættelsesparathed, operations- og øvelsesplanlægning mv.

Derudover vil du tage del i den daglige drift og udvikling af eskadrillens fem specialer (delinger), hvor du kan være ansvarlig sagsbehandler på eskadrillens vegne inden for udpegede fagområder.

Du kommer til at indgå i et tæt samarbejdsteam med eskadrillechefen og myndighedsbefalingsmangen, hvor ledelsesmæssig, faglig og personlig sparring er en del af hverdagen. Du bliver, sammen med chefen, ansvarlig for at sætte den operative og strategiske dagsorden, der tilsikrer at Operationseskadrillen kan levere den efterspurgte effekt 24/7/365.

Om dig

Du har erfaring med indsættelse og drift af Flyvevåbnets operationsstøttekapaciteter og har forståelse for Air Operations og operationsstøttekapaciteternes rolle. Din viden skal bidrage til succesfuld opgaveløsning og hensigtsmæssig anvendelse af ressourcer.

Du har gode menneskelige og sociale egenskaber og din ledelsesform er anerkendende, tillidsfuld og ledelsesfaglig velfunderet, da du skal kunne lede ledere. Du skal kunne fungere med kolleager med forskellig baggrund, arbejdsopgaver og på forskellige niveauer.

Du har gode analytiske og strategiske evner og formår at bringe dem til anvendelse i en operativ hverdag. Du er en god formidler skriftligt og mundtligt og formår at kanalisere komplekse problemstillinger ned til håndgribelige målsætninger og aktionspunkter. Du har fremtidssyn samtidigt med at du formår at fastholde overblikket og prioritere i opgaverne.

Du er kaptajn og har gennemført videreuddannelse I/L eller VUK. Alternativt er du en ledelsesmæssig erfaren premierløjtnant, gerne med minimum 3 års tjeneste som M312, der er i gang med, eller vurderet egnet til, gennemførelse af relevante VUK moduler. I så fald vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale og du vil i perioden frem til eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

INTOPS-erfaring med en eller flere af Flyvevåbnets kapaciteter er ikke et krav, men en klar fordel, ligesom du skal kunne vurderes egnet til udsendelse i internationale operationer og forvente udsendelser med ATW kapaciteter.
Du skal forberede at kunne gennemføre og bestå Forsvarets Fysiske Basistest (KAT 1) i forbindelse med ansættelsesprocessen. Du skal kunne blive sikkerhedsgodkendt til Hemmeligt (HEM).

Ansættelsesvilkår

Stillingen besættes efter protokollat til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter.
Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer samt blåt bevis.

KONTAKT OG ANSØGNING
Evt. uddybende spørgsmål om stillingen kan stilles til MJ, Heine Bejlegaard Andersen, eskadrillechef på telefon 7284 7101/ 4171 1349 eller mail: atw-os-001@mil.dk.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent, Nur Arabaci, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9935.

Stillingen ønskes besat pr. 1. august 2024 eller snarest herefter.

Ansøgningsfristen er den 16. juni. Samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Vi beder dig om at søge stillingen via linket og vedhæfte din ansøgning og CV.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om Air Transport Wing:
ATW er hjemmehørende på flyvestation Aalborg. ATW er hjemsted for flyvevåbnets transport- og inspektionsfly: C130J Hercules og CL604 Challenger. ATW spænder over en bred vifte af opgaver såsom forsyningsflyvning til det nordatlantiske område, flystøtte til specialstyrker, indsættelse i nationale og internationale operationer, farvandsovervågning og suverænitetshævdelse.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Aalborg Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Flyvestation Aalborg, Thisted Landevej , 9430 Vadum

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 16-06-2024;

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6053796

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet