Et stramt budgetforslag har fokus på at sikre mest mulig velfærd og vækst

dato

Aalborg Kommunes budgetforslag for 2024-2027 indebærer besparelser på anlægsprojekter og serviceydelser på grund af økonomisk pres fra stigende priser og lavere befolkningsvækst.

Borgmester Lasse Frimand Jensen understreger, at de nødvendige prioriteringer vil sikre et balanceret budget og fremtidige handlemuligheder.

Budgetforslaget er teknisk udarbejdet, hvor politiske udvalgs forslag til drift er kombineret med et samlet anlægsforslag. Alle politiske udvalg er blevet bedt om at foreslå reduktioner på 1-2,5% af kommunens driftsbudget frem mod 2026.

Dette er nødvendigt for at genopbygge kassebeholdningen og muliggøre fremtidige investeringer i kommunens udvikling. Den videre budgetproces inkluderer borgermøder, forligsforhandlinger og endelig vedtagelse i oktober.


https://aalborg.dk/om-kommunen/presse-og-kommunikation/nyheder/et-stramt-budgetforslag-har-fokus-paa-at-sikre-mest-mulig-velfaerd-og-vaekst
Kilde: Aalborg Kommune