Efterforskning fortsætter – afdøde fortsat ikke identificeret

Profilbillede
dato

Nordjyllands Politi er fortsat massivt til stede i området omkring Vadum. Her er en afdød person, en mand, fundet ved en shelterplads umiddelbart syd for Vadum Kirke.

Der er nogle mistænkelige omstændigheder i forbindelse med selve fundet – og det er tilstedeværelsen af disse omstændigheder, som har medført, at politiet har indsat et større antal enheder, der i øjeblikket arbejder i området omkring stedet, hvor den afdøde person blev fundet. 

Politiet har endnu ikke identificeret den pågældende afdøde person. Politiet kan kun for nuværende oplyse, at der er tale om en mand, og at vedkommende som før nævnt er blevet fundet under mistænkelige omstændigheder.  

”Lige nu er det vores opgave at få belyst, hvad der er sket før, under og efter dødsfaldet,” siger vicepolitiinspektør Kenneth Ginnerup, der koordinerer indsatsen fra hovedstationen i Aalborg. 

”Vi går særdeles grundigt frem, når vores patruljer har konstateret mistænkelige omstændigheder. I sådanne situationer skal meget undersøges. Vi efterforsker bredt, og dét arbejde tager tid. Derfor kan der gå et stykke tid, før vi er klar til melde mere ud omkring de nærmere omstændigheder,” siger vicepolitiinspektøren, der tilføjer, at det heller ikke er sikkert, at politiet kan dele alle oplysninger med offentligheden af hensyn til både tavshedspligt og den verserende efterforskning. 

”Men vi oplyser det, vi kan; og indtil videre har vi fortsat brug for, at borgere, der måtte have oplysninger om den afdødes identitet eller andre informationer af betydning for sagen, at de retter henvendelse til os: Det kan de gøre på telefon 114,” lyder den klare opfordring fra Kenneth Ginnerup. 

Han pointerer i den forbindelse, at det for eksempel kan være, at man som borger med lokalkendskab kender til den pågældende shelterplads, og måske som følge deraf er i besiddelse af oplysninger om, hvem der kan tage ophold på og omring shelterpladsen eller har deres gang omkring den.   

”Ring hellere en gang for meget end en for lidt, hvis man er tvivl om, hvorvidt ens information er relevant for politiet,” understreger Kenneth Ginnerup. 

Vicepolitiinspektøren forventer, at politiets enheder, herunder kriminalteknik – og de andre rekvirerede enheder fra blandt andet Beredskabsstyrelsen og fra Hjemmeværnet – vil være til stede i området omkring findestedet resten af aftenen, natten samt formentlig også et godt stykke af søndagen. 
 
Politiet kan kontaktes på telefon 114. 

Nordjyllands Politi har for nuværende ikke flere oplysninger i relation til det igangværende efterforskningsarbejde. Politiet vil udsende yderligere information til offentligheden, når det er muligt.  


Denne artikel er skrevet af Martin Johannes Madsen og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder Nordjyllands Politi.
Kilde: Nordjyllands Politi