Korporal som stabs- og kontorhjælper til Administrationssektionen ved Specialoperationskommandoen i Aalborg

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Vi søger en stabs- og kontorhjælper til vores Administrationssektion (J1). Du skal være motiveret for tjeneste ved en stab, hvor du sammen med gode kollegaer, skal håndtere de daglige J1 opgaver og desuden skal kunne varetage et operativt stabshjælpervirke.

Om os

Specialoperationskommandoen (SOKOM) er den overordnede kommando for Danmarks specialoperationsstyrker, Jægerkorpset med Siriuspatruljen og Frømandskorpset.

Specialoperationskommandoen og de to specialoperationskorps støttes i flere sammenhænge af Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet samt Arktisk Kommando og samarbejder med eksterne partnere i både Danmark og udlandet. Opgaveløsningen er karakteriseret ved uventede og innovative metodevalg, tætte partnerskaber og alternativ styrkeanvendelse.

Specialoperationskommandoen blev oprettet i 2015 og er placeret på Flyvestation Aalborg.

Administrationssektionen (J1) leverer administrativ støtte til SOKOM stab samt Jægerkorpset og Frømandskorpset.

Vi har en uformel omgangstone, hvor samarbejde, humor i hverdagen og et godt socialt sammenhold skaber grundlag for at håndtere hverdagens mangeartede udfordringer.


Om stillingen

Sektionen omfatter elleve medarbejdere inklusive dig selv. Arbejdsopgaverne spænder fra forsyning og administration af stabens 60 medarbejdere til den overordnede håndtering af administrationen af hele kommandoområdet.
J1-sektionen omfatter chef, næstkommanderende og to kontorer.

Som stabs- og kontorhjælper skal du bl.a. støtte i forbindelse med håndtering af operative opgaver, praktisk kontorhjælperstøtte til staben og administrativ betjening af hele kommandoområdet.

Du skal endvidere forudse, at indgå i en turnusordning, som kører for chefen for Specialoperationskommandoen.


Om dig

Du skal have gennemgået og bestået en af Forsvarets grunduddannelser. Det er en fordel, hvis du har erfaring fra udsendelse i internationale operationer og tidligere har forrettet tjeneste i en stab.

Vi ser gerne, at du er en erfaren M112 eller M113 og at du, hvis relevant, er villig til at indgå en uddannelsesaftale med henblik på gennemførelse af korporal uddannelse.

Det er en fordel at du har et godt kendskab til DeMars, enten inden for administration eller forsyningstjeneste.
Du skal som minimum have kørekort kategori B.

Du skal kunne arbejde selvstændigt med dine opgaver, og du kan lide at yde god service til dine kollegaer i hele staben. I J1 går tingene stærkt og det er en fordel hvis du er fleksibel hvad angår arbejdstid og rejser.
Du vil i jobbet skulle kommunikere med chefer og kollegaer på alle niveauer.

Vi forventer, at du er præcis, hjælpsom, fleksibel, loyal, korrekt i din fremtoning og udviser diskretion samt har en god situationsfornemmelse. Du har let til smil, forstår og respekterer andres forskelligheder samt bidrager til at fremme gode samarbejdsrelationer.


Ansættelsesvilkår

Stillingen er en faglært korporalstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Stillingen kan besættes af en konstabel/overkonstabel/overkonstabel af 1. grad med et godt udviklingspotentiale.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre og relevant uddannelseskrav. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau. Udnævnelse til korporal kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært basisløn er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Aalborg.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte MJ Jan Bjerre Holst på telefon 20 64 64 45.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail FPS-BDY@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 17. marts 2024 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter. Stillingen er til besættelse 1. maj 2024 eller efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM Specialoperationskommandoen
Specialoperationskommandoen indgår i Forsvarskommandoen og omfatter en kommandostab, Frømandskorpset, Jægerkorpset og Siriuspatruljen.
Specialoperationskommandoens opgaveløsning er karakteriseret af uventede og innovative metodevalg, tætte partnerskaber, overraskende styrkeanvendelse og bidrager til at beskytte og fremme Danmarks interesser, nationens sikkerhed og borgernes tryghed.
Specialoperationskommandoen er ansvarlig for styrkeproduktion og styrkeopstilling af specialoperationsstyrkebidrag til operative styrkeindsættelser og beredskaber. Herunder opstillingen af et dansk kernebidrag til NATO Composite Special Operations Component Command, der skal kunne indsætte specialstyrker i internationale operationer og virke på operativt niveau.
Det værnsfælles og tætte samarbejde på tværs af Forsvarets kapaciteter er et helt centralt element i Specialoperationskommandoens motto: ”Styrke Gennem Fælles Indsats”


INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Aalborg Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Flyvestation Aalborg, Thisted Landevej , 9430 Vadum

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 17-03-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5998729

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet