Loadmaster til C-130j Hercules ved eskadrille 721 hos Air Transport Wing i Aalborg

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Har du lyst til et job i dynamiske omgivelser? Vi tilbyder en spændende og udfordrende stilling som loadmaster på C-130J i Eskadrille 721 ved Air Transport Wing (ATW).

Om os

Eskadrille 721 er Flyvevåbnets lufttransportenhed og har ansvaret for at uddanne, træne og opstille besætninger til Forsvarets transport- og inspektionsfly. Eskadrille 721 består af CL-604 Challenger, og C-130J Hercules besætningsmedlemmer samt et mindre antal støttepersonel.

Vores motto er ”Anywhere - Anytime”, hvorfor vi ofte er nogle af de første, som ankommer til situationer ude i verden.


Om stillingen

Loadmasteren er i det daglige ansvarlig for eget ekspertiseområde, hvilket omhandler planlægning og udførelse godstransport med forsvarets C-130J fly.

Typiske missioner ved Eskadrille 721 (ESK721) består af:
• Vægt og balance beregninger.
• Flyvning i Forsvarets missionsområder.
• Almindelige transport opgaver med gods og/eller personel.
• Taktiske opgaver, herunder lavflyvningsmissioner, drop af materiel og/eller personel, med landinger gennemført i alle dele af verden, herunder arktiske - og ørken områder.
• VIP flyvninger.
• Internationale operationer.
• Klarmelding, tankning og servicering af flyet.

Derudover vil du som befalingsmand
• Assistere i sagsbehandling inden for fagområdet.
• Fungere som instruktør i vedligeholdende uddannelse og træning af LM kollegaer.
• Udføre pålagte specialopgaver.

Den daglige tjeneste som Loadmaster, foregår som udgangspunkt i ESK721, hvor missioner planlægges.
• Planlægning af fremtidige flyvninger i samarbejde med den øvrige besætning, mission planning, godstransport og SITRUM.
• Sagsbehandling, herunder beregninger på forespørgsler om lufttransport af specielt gods.
• Vedligeholder teoretiske kompetencer, iht. løbende ændringer af regler og procedurer.
• Vedligeholdelse af generelle militære færdigheder, herunder SERE og CAC.
• Vedligeholdelse af flyets drop- og lasteudstyr.
• Assisterer kollegaer ved klargøring og læsning på hjembasen.
• Tværfaglige opgaver i ESK.
• Vedligeholdelse af nødvendige tekniske kompetencer.

Det skal forventes, at en stor del af tjenesten ligger uden for ESK normale fysiske rammer, for så vidt angår både tid og sted, hvorfor du skal være indstillet på en dynamisk hverdag.
Opgaverne er bl.a. at:
• Læsse og losse flyet.
• Lede og vejlede jordpersonel under læsning og losning. Såvel dansk som udenlandsk.
• Rigge flyet til Airdrop af personel og gods.
• Passagerhåndtering ombord på flyet.
• Øvelsesvirksomhed nationalt og internationalt, herunder simulatortræning.
• Klargøre og klarmelde flyet, herunder tankning og øvrig servicering.
• Aktivt at indgå som besætningsmedlem under alle stadier af flyvningen, både i forbindelse med taktiske, samt strategiske flyvninger.


Om dig

Du skal:

• Have aftjent din værnepligt.
• Have et godt kendskab til Office platformen.
• Kunne bevare et overblik og bevare omhyggeligheden i pressede situationer
• Da en del af jobbet består i at klargøre og servicere flyet, vil det være en fordel hvis du er uddannet flymekaniker på A-niveau eller tilsvarende. Hvis ikke, skal du være indstillet på, at efteruddannelse vil kommer på tale til at opnå status som A-mekaniker.
• Du er uddannet M212, eller fundet egnet til videreuddannelse.

Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til HEMMELIGT samt bestå en optagelsesprøve med tilfredsstillende resultat ved Forsvarets Værnepligt og Rekruttering, hvor følgende krav skal opfyldes:

• Psykologisk test.
• Engelsk prøve SLP 3.3.3.3.
• Forsvarets basiskrav og sundhedstriade.
• Forsvarets besætningsmedlemsprøve.
• Flymedicinsk godkendelse.

Uddannelsen til loadmaster er modulopbygget, med en grunduddannelse der typisk vil foregå ved i USA ved US Air Force.

Derudover er der løbende en del national og international uddannelse, træning og øvelser.Ansættelsesvilkår

Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en i konstabelgruppen med et godt udviklingspotentiale.
Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre den relevante uddannelse. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau. Udnævnelse til sergent kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Aalborg.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte SSG Ole Lindschouw, FIIN mail: ATW-721-H301@mil.dk, mobil 24673084.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Kontorfuldmægtig Cecillia Sofie Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-CES@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 10. marts 2024 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse hurtigst muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM AIR TRANSPORT WING AALBORG

Air Transport Wing er hjemsted for Forsvarets transport- og overvågningsfly. Vi træner og opstiller bidrag både til udsendelse internationalt i verdens brændpunkter og til løsning af nationale samfundsopgaver.
Vi skaber styrke gennem vores mangfoldighed og har et højt operationstempo med altid indsatte fly. Derfor giver vores motto ”Stærk og pålidelig - over alt” mening for Wingens medarbejdere.
”Alle, der har viljen til at bidrage positivt til opgaven, er velkomne ved ATW, og som medarbejder her bliver du en del af en moderne virksomhed, der har kultur for at værdsætte og udvikle den enkeltes kompetencer til fællesskabets bedste”, siger Chef ATW.
Du kan læse mere om vores virksomhed på Facebook-siden ”Air Transport Wing Aalborg”.


INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Aalborg Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Flyvestation Aalborg, Thisted Landevej , 9430 Vadum

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 10-03-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6000996

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet