Rådighedsstilling – major/orlogskaptajn af reserven til Specialoperationskommandoens J6

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Har du interesse og erfaring med informationssystemer og/eller radiokommunikation og vil du bidrage til at løfte den operative opgaveløsning ved hjælp af informationsteknologi og kommunikation ved Specialoperationskommandoen i Aalborg?
Så er et job som stabsofficer i J6 reserve ved Specialoperationskommandoen, måske noget for dig.


Om os

Specialoperationskommandoen består af en kommandostab, Frømandskorpset og Jægerkorpset – med slædepatruljen Sirius. Specialoperationskommandoen blev etableret med henblik på at styrke og øge Danmarks specialoperationskapaciteter. Danske specialoperationskapaciteter bidrager til at beskytte og fremme Danmarks interesser, nationens sikkerhed og borgernes tryghed.

I Specialoperationskommandoen arbejder vi tæt sammen på tværs af fagområder, og vi har et konstruktivt og godt samarbejde med både interne og eksterne samarbejdspartnere. Som en niveau II myndighed lægger vi vægt på god forvaltningsskik og at levere faglig kvalitet til tiden.

Specialoperationskommandoen opstiller specialoperationsstyrkebidrag til operative styrkeindsættelser og beredskaber både nationalt og internationalt.

Specialoperationskommandoens J6 er en ud af tre sektioner i Operationsstøtteafdelingen. Sektionens hverdag er præget af dedikerede og dygtige kollegaer, teamwork, høje kvalitetskrav og et stort netværk. Sektionens sagsbehandlere har/opbygger en stor kontaktflade både nationalt og internationalt.

J6 arbejder overordnet med radiokommunikation og klassificerede netværk.
I J6 lægges der særlig vægt på at udtænke løsninger, der tilgodeser SOF-området. Det kræver høj selvstændighed, fleksibel tilgang til opgaver og et innovativt mindset, der ”kender doktrinen”, men som også kan udtænke anderledes og uventede løsninger på høj- og lavteknologiske problemstillinger.


Om stillingen

Som stabsofficer i J6 reserve bliver du indkommanderet til tjeneste i forbindelse med den uddannelse og træning, der er forbundet med din designeringsfunktion.

Designeringsfunktionen er den funktion (stilling), som du forventeligt skal varetage i tilfælde af krise eller krig.

Dertil kommer indkommandering i forbindelse med deltagelse i internationale øvelser, hvor du som stabsofficer inden for Communications & Information Systems (CIS) får mulighed for at sætte dine operative erfaringer i spil. Det er ligeledes ikke udelukket, at du vil kunne blive tilbudt ansættelse i projektstillinger af kortere eller længere varighed med formål at løse specifikke opgaver.
Af samme årsag kan dine opgaver bestå i samarbejde med relevante enheder i forsvaret samt andre nationale og internationale partnere på vegne af Specialoperationskommandoen.

I Specialoperationskommandoen vil du få sat dine kompetencer i spil og få udvidet din viden og horisont inden for anvendelsen af militær teknologi i kontekst af NATO specialoperationsstyrker.


Om dig

Du er major/orlogskaptajn i reserven eller tidligere major/orlogskaptajn af linjen med erfaring inden for planlægning. Du har relevante uddannelser og operativ erfaring fra national- og/eller international tjeneste.

Du har interesse for IT og tidligere har haft berøring med CIS, Informationssikkerhed og/eller netværks-og kommunikationsløsninger i enten militær eller privat regi. Dit stillingsindhold vil afhænge af dine kompetencer, uddannelsesniveau og tidligere tjeneste. Det vil være en fordel, såfremt du har kendskab til specialoperationsmiljøet og/eller erfaring med stabstjeneste.

Som person er du åben og imødekommende, hvilket er en forudsætning for virket som stabsofficer i et værnsfælles, internationalt miljø. Du trives i en enhed under stadig udvikling og du er god til at opbygge og vedligeholde personlige netværk.

For den rette profil, vil der kunne tilbydes kursuspladser på nogle af NATOs mest eftertragtede internationale kurser inden for Cyber, CIS og Informationssikkerhed, blandt andet på NATO Communications and Information Agency (NCIA) i Portugal.


Ansættelsesvilkår

Rådighedsstillingen er niveaufastsat til major af reserven og ansættelsen sker i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisation for Personel af Reserven i Danmark.

Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer), eller honoreres for det faktiske antal timer ved aktiviteter med begrænset daglig tjeneste indtil 7 timer pr. dag, dog minimum for 3 timer.

Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Du modtager et pensionsbidrag på 17,1 % af din løn og dine eventuelle pensionsgivende tillæg.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsen.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger kan erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Kontakt og ansøgning
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte major Mikkel Petersen på telefon: 40 49 21 45, eller på mail FKO-S-CHJ6@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Jesper Bjarke ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 91.

Ansøgningsfristen er den 10. december 2023 og vi forventer at afholde ansættelsessamtaler umiddelbart herefter.

For at komme i betragtning til rådighedsstillingen, beder vi dig sende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk via linket. Det er i den forbindelse vigtigt, at alle bilag bliver vedhæftet som PDF-filer.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Aalborg Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Flyvestation Aalborg, Thisted Landevej , 9430 Vadum

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 10-12-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5947792

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet